< Агро огласи >

Имате идеа за бизнис? Имате бизнис? Сакате вашите производи да бидат видени? Ви треба помош од државата? на право место сте....

15/03/2018

Документација за користење на средствата од ИПАРД

БАРАЊЕ за издавање на документација потребна за поднесување на барање по јавен повик за користење на средствата од ИПАРД.   На следниот линк ќе можете да […]
25/02/2018

ЈАВЕН ПОВИК БР. 01/18 за запишување во евиденција на Локалната акциона група (ЛАГ)

Дата на објава: 12 Јануари 2018 Согласно член 89 став 6 од Закон за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, […]