Документација за користење на средствата од ИПАРД

БАРАЊЕ

за издавање на документација потребна за поднесување на барање по јавен
повик за користење на средствата од ИПАРД.

 

На следниот линк ќе можете да го спуштите документот.

http://http://www.mzsv.gov.mk/upatstvo_za_popolnuvanje_na_baranje.pdf

 

Antonio Momiroski
Antonio Momiroski
Магистер по земјоделски науки. Голем љубител на природата и науката.