Земјоделието 50 години во иднината

Земјоделието и прехранбената индустрија се соочуваат со големи предизвици. Тие мора да ја нахранат брзо растечката светска популација. А во исто време и да обезбеди најдобар можен начин за да се зачуваат нашите ретки природни ресурси. Сведоци сме на се повеќе екстремни временски услови.  Суши и поплави, ограничено обработливо земјиште и менување на навиките во исхраната ја прават оваа задача уште потешка.

Земјоделието како главен извор на живот во рурални области на земјите во развој не е во нај сјајна состојба. Луѓето се погодени од глад. Таков е случајот со земјите во Азија или во Африка. Сепак, факторите кои имаат негативно влијание врз безбедноста на храната се глобални, а не регионални.

Image result for future agriculture

Што придонесуваат земјоделците

Додека земјоделството игра помалку важна улога во економски индустријализираните земји, тоа е еден од најважните сегменти на економијата на земјите во развој. Малопродавачите играат клучна улога во производството на храна.

„За земјоделството утре, потребни ни се нови пристапи насочени кон зголемување на продуктивноста и заштитата на животната средина“. – Liam Condon – Член на борот на менаџери на Bayer и претседател на научната дивизија за земјоделски култури.

Ограденото земјиште е скапоцено

Количината на обработливото земјиште што е на располагање за производство на храна по лице е ограничено и постојано се намалува. Ова се должи на растот на населението, но и факторите како што се урбанизацијата, ерозијата и опустинувањето. Значи само 0,5 проценти од површината на Земјата може да се користи за одгледување на култури.

Дали знаеше?

Само 3 проценти од Земјината површината се користи како обработливо земјиште.

ДДали има храна за секого?

Силниот раст на населението доведе до зголемена побарувачка за храна. До средината на векот, побарувачката за земјоделски производи ќе биде за 50 отсто повисока во просек отколку во 2013 година. Прогноза за 112 проценти е предвидена за суб-сахарска Африка и Јужна Азија (Извор: ФАО 2017).

Населението во светот е во пораст – Потрошувачката бара ресурси

Денес на Земјата веќе има повеќе од 7 милијарди луѓе, а оваа бројка ќе се зголеми на речиси 10 милијарди до средината на овој век. Ова значи дека побарувачката за храна значително ќе се зголеми. Нагорните навики на потрошувачите во индустријализираните земји бараат големи количини на ресурси и предизвикуваат штетни гасови со ефект на стаклена градина врз животната средина.

Image result for future agriculture

Antonio Momiroski
Antonio Momiroski
Магистер по земјоделски науки. Голем љубител на природата и науката.